Povinné informace

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1. Název

Obec Benešov


2. Důvod a způsob založení

Obec Benešov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

 • Obec Benešov
  • Zastupitelstvo
   • Finanční výbor zastupitelstva
   • Kontrolní výbor zastupitelstva
  • Rada

4. Kontaktní spojení

Telefon: 516467324
Fax: 516467324
E-mail: info@benesov-u-boskovic.cz
Web: www.benesov-u-boskovic.cz
ID Datové schránky: x6vbxsh


4.1 Kontaktní poštovní adresa


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 11:00 12:30 – 17:00
Středa 8:00 – 11:00 12:30 – 17:00


4.4 Telefonní čísla

516467324


4.5 Adresa internetové stránky

www.benesov-u-boskovic.cz


4.6 Adresa podatelny


4.7 Elektronická adresa podatelny


4.8 Datová schránka

ID Datové schránky: x6vbxsh


5. Případné platby lze poukázat

1888305329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)


6. IČO

00279927


7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ00279927


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska


8.2 Rozpočet

Rozpočet


8.3 Rozpočty – Rozbor hospodaření

Příloha k účetní závěrce 2017


8.4 Rozpočty – Návrh závěrečného účtu

Přílohy 2022


8.5 Rozpočty

Rozpočet 2014


8.6 Rozpočty – Návrh rozpočtu

Rozpočty – Návrh rozpočtu 2018

Rozpočty – Návrh rozpočtu 2019 – příjmy

Rozpočty – Návrh rozpočtu 2019 – výdaje

Rozpočty – Návrh rozpočtu 2020

Rozpočty – Návrh rozpočtu 2021

Rozpočty – Návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná

Rozpočty – Návrh rozpočtu obce 2022

Rozpočty – Návrh rozpočtu obce 2023

Rozpočty – Návrh rozpočtu obce 2024 – příjmy

Rozpočty – Návrh rozpočtu obce 2024 – výdaje

Rozpočty – Návrh rozpočtu obce 2024 – ZŠ a MŠ Benešov

Rozpočty – Návrh rozpočtu sociální fond 2022

Rozpočty – Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov 1

Rozpočty – Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov 2


8.7 Rozpočty – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočty – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná

Rozpočty – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce

Rozpočty – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2022 – 2024

Rozpočty – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SF 2022


8.8 Rozpočty – Návrh závěrečného účtu

Rozpočty – Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Rozpočty – Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Rozpočty – Návrh závěrečného účtu 2022


8.9 Rozpočty – Rozbor hospodaření

Rozpočty – Rozvaha za rok 2017


8.10 Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření

Rok 2017:

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 7/2017

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 8/2017

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 9/2017

Rok 2018:

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č.1/2018

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 3/2018

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 10/2018

Rok 2019:

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č.10/2019

Rok 2020:

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Rok 2021:

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Rok 2022:

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Rok 2023:

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 10–2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Rozpočty – Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023


8.11 Rozpočty – Schválený rozpočet

Rozpočty – Schválený rozpočet – Příjmy

Rozpočty – Schválený rozpočet – Příjmy 1

Rozpočty – Schválený rozpočet – Příjmy 2

Rozpočty – Schválený rozpočet – sociální fond

Rozpočty – Schválený rozpočet – Výdaje

Rozpočty – Schválený rozpočet – Výdaje 1

Rozpočty – Schválený rozpočet – Výdaje 2

Rozpočty – Schválený rozpočet – Výdaje pokračování

Rozpočty – Schválený rozpočet 2020

Rozpočty – Schválený rozpočet 2021

Rozpočty – Schválený rozpočet 2022

Rozpočty – Schválený rozpočet 2024 – příjmy

Rozpočty – Schválený rozpočet 2024 – výdaje

Rozpočty – Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Benešov


8.12 Rozpočty – Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty – Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019–2022

Rozpočty – Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022–2024

Rozpočty – Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025–2027

Rozpočty – Schválený střednědobý výhled rozpočtu sociálního fondu


8.13 Rozpočty – Schválený závěrečný účet

Rozpočty – Schválený závěrečný účet 2018

Rozpočty – Schválený závěrečný účet 2019

Rozpočty – Schválený závěrečný účet 2021

Rozpočty – Schválený závěrečný účet 2022


8.14 Rozpočty – Rozbor hospodaření

Rozpočty – účetní závěrka – ZŠ a MŠ Benešov


8.15 Rozpočty – Návrh závěrečného účtu

Rozpočty – Výkaz FIN za rok 2017


8.16 Rozpočty – Rozbor hospodaření

Rozpočty – Výkaz zisku a ztráty za rok 2017


8.17 Rozpočty – Návrh závěrečného účtu

Rozvaha 2022

Rozvaha ZŠ a MŠ Benešov

Výkaz FIN 2022

Výkaz zisku a ztráty 2022


9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu: Obecní úřad Benešov, Benešov 122, 67953 Benešov
 • e-mailem: info@benesov-u-boskovic.cz
 • elektronickým podáním: info@benesov-u-boskovic.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 516467324


úřední hodiny:

Po 7.30 – 11.00, 12.30 – 17.00

St 7.30 – 11.00, 12.30 – 17.00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů
Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů
Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů
Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů
Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Kdo může o informaci požádat
o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne
kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno
Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.
Další omezení práva na informace
Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
probíhajícím trestním řízení,
rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
plnění úkolů zpravodajských služeb
přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení
provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.
Jak se o informaci žádá
Žádost o poskytnutí informace se podává

ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat
označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
Jaký bude postup povinného subjektu
Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví
pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
Komu se odvolání posílá
odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Kdo o odvolání rozhodne
o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného sou­du.


10. Příjem podání a podnětů
Podatelna11. Předpisy


11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Platné obecně závazné vyhlášky
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde


11.2 Vydané právní předpisy
Obec Benešov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Úřední deska, Sbírka právních předpisů


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Benešov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace

Popisy úkonů orgánu veřejné moci – životní situace
Služby veřejné správy na portal.gov.cz

Formuláře
Formuláře nejsou k dispozici.

Opravné prostředky
Co když orgán žádosti nevyhoví
Odvolání
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Stížnost
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

  Prosím čekejte...